Għodod Elettroniċi għall-Malti

Norman C. Borg


l‑aħħar aġġornament: 15 ta' Jannar, 2019

 Nota importanti lill-istudenti tal-korsijiet KOLLHA

Barra mit-tagħrif li ssibu fuq is-sit tal-kors tagħkom, jista' jkun li nibagħtilkom avviżi permezz ta' posta elettronika. Biex nagħmel dan se nirrikorri awtomatikament għall-indirizzi elettroniċi li jingħatawlkom awtomatikament mill-Universitą (idħlu fl-eSIMS). Għalhekk huwa importanti li tidħlu fil-kontijiet elettroniċi tagħkom minn żmien għal ieħor biex tiċċekkjaw. Jekk tkunu tixtiequ li nikkuntattjakom fuq indirizz ieħor, ibagħtu għiduli hawnhekk.

MAL1048

MAL1010

MAL3010

HTML link VLE tal-Universitą

HTML link Dipt. tal-Malti (Universitą)

HTML link Step-by-step Guide to Create a User-friendly Digitized Dissertation [SSG]
HTML link Electronic Thesis & Dissertation [ETD]

HTML link Tagħrif dwar it-teżi [DM]

HTML link Korpus tal-Malti (MLRS)
HTML link Il-Ġabra
HTML link Ċekkjatur MLUG
PDF file Guidelines about plagiarism
PDF file How to avoid plagiarism
PDF file Dikjarazzjoni ta' Awtentiċitą
HTML link Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Paġna FaceBook KelmaKelma


Materjal oriġinali © Norman C. Borg, 2009-2019