Għodod Elettroniċi għall-Malti

MAL3010 Għajnuniet Avvanzati għar-Riċerka


Din hija l‑iskeda għal‑lezzjonijiet fil‑laboratorju għall‑kors MAL3010 għall‑istudenti tat-Tielet Sena. Il‑kors jiswa 2 kretti. Inti mitlub tiċċekkja dan is-sit regolarment fil‑każ li jkun hemm xi tibdil fid-dati. Jekk irreġistrajt għal dan il‑kors iżda ismek ma jidhirx hawnhekk ikkuntattjani mill‑aktar fis.

Grupp 1

Ħin: 17:00 - 19:00
Kamra TR104
1: 6 Nov 2018
2: 13 Nov 2018
3: 20 Nov 2018

Grupp 2

Ħin: 17:00 - 19:00
1: 22 Nov 2018 TR106
2: 27 Nov 2018 TR104
3: 29 Nov 2018 TR106

Grupp 3

Ħin: 17:00 - 19:00

Kamra TR106
1: 6 Diċ 2018
2: 20 Diċ 2018
3: 17 Jan 2019

 1. ATTARD Rachel
 2. AZZOPARDI Kirsty
 3. BAJADA Maribel
 4. BALDACCHINO Bethany
 5. BEZZINA Martina
 6. BONELLO Maria Victoria
 7. BRINCAT Michela
 8. CACHIA Marta
 9. CALLEJA Jessica
 10. CASSAR Yanica
 11. SALIBA Roberta
 1. BEZZINA Julia
 2. CALLEJA Amy
 3. CAMILLERI Stephen
 4. CIANTAR Althea
 5. CIANTAR Elysia
 6. CILIA Deborah
 7. CUMBO Eileen
 8. CUTAJAR Kimberly
 9. DEBONO Nichole
 10. DEGUARA Abigail
 11. FARRUGIA Kris
 12. FARRUGIA Michael
 13. FORMOSA Alessia
 14. FRENDO Martina
 1. AZZOPARDI Maria Victoria
 2. GALEA Sean
 3. GRECH Daphne Ann
 4. HATHERLY Kimberly
 5. MANGION Arianna
 6. MIZZI Gabriel
 7. MONREAL Kimberly
 8. SAYDON Rachel
 9. SCHEMBRI Alessia
 10. SCIBERRAS Romario
 11. STAGNO Lara
 12. VELLA Elaine

Il-postijiet fil-lab huma limitati u n-numru tal-gruppi ma jistax jitbiddel. Jekk għal xi raġuni jkollkom bżonn tbiddlu grupp, sibu lil xi ħadd minn grupp ieħor biex tbiddlu l-post magħhom. Tikkuntattjawnix qabel ma tkunu rranġajtu bejnietkom.

Fuq

Riżorsi

HTML link VLE

HTML link Dipt. tal-Malti (Universitą)

HTML link Step-by-step Guide to Create a User-friendly Digitized Dissertation [SSG]
HTML link Electronic Thesis & Dissertation [ETD]

HTML link Tagħrif dwar it-teżi [DM]

PDF file Works cited: MLA 8 Style

HTML link MLA 8 Tagħrif dettaljat

PDF file Works cited: APA 6 Style

HTML link APA 6 Tagħrif dettaljat

PDF file Ċekkjatura tax-xogħol Uża din għal kull assenjament u għat-teżi qabel ma tissottomettihom.


HTML link RefWorks
HTML link EasyBib
HTML link Korpus tal-Malti (MLRS)
HTML link Il-Ġabra
HTML link Ċekkjatur MLUG

PDF file Guidelines about plagiarism
PDF file How to avoid plagiarism
PDF file Dikjarazzjoni ta' Awtentiċitą

HTML link Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Paġna FaceBook KelmaKelma


Materjal oriġinali © Norman C. Borg, 2009-2019