Għodod Elettroniċi għall-Malti

MAL1010 Għajnuniet Bażiċi għar-Riċerka


Din hija l‑iskeda AĠĠORNATA għal‑lezzjonijiet fil‑laboratorju għall‑kors MAL1010 għall‑istudenti tal‑Ewwel Sena. Il‑kors jiswa 2 kretti. Inti mitlub tiċċekkja dan is-sit regolarment fil‑każ li jkun hemm xi tibdil fid-dati. Din l‑iskeda tidher ukoll fil‑kalendarju tal‑VLE. Jekk irreġistrajt għal dan il‑kors iżda ismek ma jidhirx hawnhekk ikkuntattjani mill‑aktar fis.

Nota: Din l‑iskeda tirreferi BISS għas-sessjonijiet prattiċi fil‑laboratorju, mhux
għal‑lezzjonijiet kollha ta' MAL1010.

Grupp 1

Ħin: 17:00 - 19:00
1: 16 Ott 2018 TR104
2: 23 Ott 2018 TR104
3: 30 Ott 2018 TR104

Grupp 2

Ħin: 17:00 - 19:00
1: 17 Ott 2018 TR104
2: 24 Ott 2018 TR104
3: 31 Ott 2018 TR104

Grupp 3

Ħin: 17:00 - 19:00
1: 18 Ott 2018 TR108
2: 25 Ott 2018 TR108
3: 1 Nov 2018 TR108

 1. AGIUS Davinia
 2. AGIUS Maia-rhys
 3. AQUILINA Andrea
 4. AXISA Natasha
 5. AZZOPARDI Mark
 6. BAJADA Thea
 7. BALDACCHINO Amy
 8. BEZZINA Desiree
 9. BONETT Whitney
 10. BORG James Lawrence
 11. BORG Jean Paul
 12. BUGEJA Natalia
 13. CAMILLERI Michael Paul
 14. TANTI Jamie
 1. CAMILLERI Ritianne
 2. CARUANA Peter Paul
 3. CASSAR Sara
 4. CIANTAR Kyleen
 5. CURTIS Robert
 6. ELLUL Stephanie
 7. ENRIQUEZ Anthea
 8. FALZON Kiren
 9. FENECH Charmaine
 10. FENECH Shaznay
 11. GALEA Christina
 12. GRIMA Anna
 13. SPITERI Brandon
 14. SPITERI Jeremy

 

 1. BARTOLO Kirsty
 2. CAMILLERI Christine
 3. GRIMA Cherise-marie
 4. GRIXTI Nadine
 5. HILI Emily
 6. MALLIA Nikita
 7. MIFSUD Andre
 8. MUSCAT Deborah
 9. MUSCAT Jesiah
 10. PISANI Lee
 11. SACCO Francesca Marie
 12. TABONE Shana
 13. ZAHRA Christa
 14. ZAHRA James
 15. ZARB Martina

Il-postijiet fil-lab huma limitati u n-numru tal-gruppi ma jistax jitbiddel. Jekk għal xi raġuni jkollkom bżonn tbiddlu grupp, sibu lil xi ħadd mill-grupp l-ieħor biex tbiddlu l-post magħhom. Tikkuntattjawnix qabel ma tkunu rranġajtu bejnietkom.

Fuq

Eżami prova

L-eżami prova se jkun it-tielet sessjoni tal-kors (ara d-data hawn fuq).

l‑Eżami

31 ta' Jannar, 2019 - Dettalji
Ara n-noti għal aktar tagħrif dwar l-eżami

Eżami riparatorju

 

Riżorsi

HTML link VLE

HTML link Dipt. tal-Malti (Universitą)

HTML link Step-by-step Guide to Create a User-friendly Digitized Dissertation [SSG]
HTML link Electronic Thesis & Dissertation [ETD]

HTML link Tagħrif dwar it-teżi [DM]

PDF file Works cited: MLA 8 Style

HTML link MLA 8 Tagħrif dettaljat

PDF file Works cited: APA 6 Style

HTML link APA 6 Tagħrif dettaljat

PDF file Ċekkjatura tax-xogħol Uża din għal kull assenjament u għat-teżi qabel ma tissottomettihom.


HTML link RefWorks
HTML link EasyBib
HTML link Korpus tal-Malti (MLRS)
HTML link Il-Ġabra
HTML link Ċekkjatur MLUG

PDF file Guidelines about plagiarism
PDF file How to avoid plagiarism
PDF file Dikjarazzjoni ta' Awtentiċitą

HTML link Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Paġna FaceBook KelmaKelma


Materjal oriġinali © Norman C. Borg, 2009-2019