Għodod Elettroniċi għall-Malti

MAL1010 Għajnuniet Bażiċi għar-Riċerka


 Skeda tal‑Eżami Prova

Dati:
Grupp 1: 30/10/2018
Grupp 2: 31/10/2018
Grupp 3: 01/11/2018

Ħin:
17:00 - 19:00

Tul: Sagħtejn

Post: TR108

 

 Skeda tal‑Eżami

Data: 31 ta' Jannar 2019

Ħin:
17:10-17:30 -login
17:30-17:35 - qari tal-karta
17:35-18:35 - l-eżami

Tul: Siegħa u 5 minuti

Post:TR003/TR104/TR105
Tkunu allokati kmamar differenti. Fittxu isimkom fuq il-bibien tal-kmamar.

 

 Proċedura

 • Huwa importanti li tiġu għall-eżami mill-inqas 20 minuta qabel ħalli tilħqu tidħlu bil-UserID temporanju tagħkom u naraw li s-sistema tkun qed taħdem sewwa.
 • Biex issibu postkom fittxu isimkom fuq il-listi li jkun hemm mal-bibien tal-laboratorji.
 • Qabel l-eżami tingħatalkom folja bl-istruzzjonijiet biex tidħlu b'kont elettroniku temporanju, b'UserID u password ġodda. Fl-eżami m'intomx se tużaw il-UserID tagħkom personali.
 • Dan il-UserID se jkollu miegħu index number. Eż., fil-UserID "maltiexam1234" l-index number huwa "1234". Fuq din il-karta iktbu n-numru tal-identitą tagħkom. Waqt l-eżami din il-karta tinġabar mill-inviġilaturi.
 • Malli jibda l‑eżami tingħatalkom folja oħra bl‑istruzzjonijiet għall-eżami.
 • Se tiġu mitluba ttellgħu fajl minn fowlder, taħdmu fuqu u terġgħu tissejvjawh b'isem ġdid bil‑format indexnumber+titoludokument. Dan biex l‑amministrazzjoni tkun tista' taċċessa l‑fajls malajr.
 • Eżempju: 1234_MAL1010jan2019.docx

  X'inhu mistenni fl‑eżami?

Din it-taqsima studju se tkun assessjata b’eżami prattiku fuq il-kompjuter.

L-eżami jkun ta’ siegħa. Se tiġi mitlub ittella’ dokument mis-server tal-Universitą u taħdem fuqu skont kif tkun mitlub, u terġa’ tissejvjah fuq l-istess server b'isem differenti.

Dawn in-noti jinkludu informazzjoni varja li inti tista’ ssib utli waqt li tkun qed taħdem fuq l-assenjamenti u t-teżi tiegħek, madankollu l-eżami mhux se jkopri dawn id-dettalji kollha. Għall-eżami biżżejjed tistħarreġ sew f’dawn is-sezzjonijiet:

 • Sezzjoni 4: Biex tuża l-alfabett Malti
 • Sezzjoni 7: L-istil tat-test
 • Sezzjoni 8: Il-Marġini ta’ dokument
 • Sezzjoni 9: Headers, footers u paġinazzjoni
 • Sezzjoni 11: Referenzi u biblijografija
 • Sezzjoni 12: Eżempji tal-istandard MLA
 • Sezzjoni 13: Eżempji tal-istandard APA 6
 • Sezzjoni 14: L-istandards internazzjonali (MLA/APA) u l-istili lokali
 • Sezzjoni 15: Kif taħdem il-karta tal-eżami pass pass

Lura għall‑Iskeda

Fuq

  X'se jiġri waqt l-eżami prova?

Waqt l-eżami prova se jiġri eżatt dak li se jiġri fl-eżami. Se tingħata kont temporanju biex tidħol bih, u se jkollok l-istruzzjonijiet meħtieġa biex issib il-karta fuq is-server, taħdimha u terġa' taħżinha.

Se jingħatalek eżatt l-istess żmien li jkollok qabel l-eżami biex tidħol fil-kont temporanju u taċċerta ruħek li s-sistema qed taħdem tajjeb.

Wara jkollok l-istess ħin daqs l-eżami biex taħdem il-karta. It-tutur se jkun preżenti l-ħin kollu waqt l-eżami prova, imma mhux waqt l-eżami proprja.

Malli jispiċċa l-eżami se jkun hemm ħin għal diskussjoni mat-tutur rigward xi problemi li jistgħu jinqalgħu (tekniċi jew dwar il-karta).

Lura għall‑Iskeda

Fuq

Riżorsi

HTML link VLE

HTML link Dipt. tal-Malti (Universitą)

PDF file Step-by-step Guide to Create a User-friendly Digitized Dissertation

HTML link Tagħrif dwar it-teżi

PDF file Works cited: MLA 7 Style

HTML link MLA 7 Tagħrif dettaljat

PDF file Works cited: APA 6 Style

HTML link APA 6 Tagħrif dettaljat

PDF file Ċekkjatura tax-xogħol Uża din għal kull assenjament u għat-teżi qabel ma tissottomettihom.


HTML link RefWorks
HTML link EasyBib
HTML link Korpus tal-Malti (MLRS)
HTML link Il-Ġabra
HTML link Ċekkjatur MLUG

PDF file Guidelines about plagiarism
PDF file How to avoid plagiarism
PDF file Dikjarazzjoni ta' Awtentiċitą

HTML link Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Paġna FaceBook KelmaKelma


Materjal oriġinali © Norman C. Borg, 2009-2019