Taħriġ MLA8 02

Regoli bażiċi għall-biblijografija

Aqra l-mistoqsijiet sew qabel ma twieġeb. Ipprova t-taħriġ aktar minn darba sakemm iġġib il-marka 100%.
Għal aktar dettalji dwar il-każijiet li jidhru f'dawn il-mistoqsijiet ara din il-paġna elettronika:
MLA Works Cited page: Basic format