Għodod Elettroniċi għall-Malti

MAL3010 Għajnuniet Avvanzati għar-Riċerka


Din hija l‑iskeda għal‑lezzjonijiet fil‑laboratorju għall‑kors MAL3010 għall‑istudenti tat-Tielet Sena. Il‑kors jiswa 2 kretti. Inti mitlub tiċċekkja dan is-sit regolarment fil‑każ li jkun hemm xi tibdil fid-dati. Jekk irreġistrajt għal dan il‑kors iżda ismek ma jidhirx hawnhekk ikkuntattjani mill‑aktar fis.

Grupp 1

Ħin: 17:00 - 19:00
Kamra TR106
1: 23 Nov 2017
2: 28 Nov 2017
3: 30 Nov 2017

Grupp 2

Ħin: 17:00 - 19:00
Kamra TR106
1: 5 Diċ 2017
2: 7 Diċ 2017
3: 12 Diċ 2017

Grupp 3

Ħin: 17:00 - 19:00
1: 14 Diċ 2017 TR106
2: 15 Diċ 2017 TR105
3: 19 Diċ 2017 TR104

 1. Attard Francesca
 2. Brincat Shazel
 3. Bugeja Shanalise
 4. Bugeja Kimberly
 5. Buhagiar Michela
 6. Cardona Tyron
 7. Curmi Miriana
 8. Magro Abigail
 9. Schembri Kristy
 1. Cutajar Fransianne
 2. Debrincat Maria
 3. Ellul James-Aaron
 4. Formosa Mariano
 5. Francalanza Sephora
 6. Galea Nicole N.
 7. Magro Bernice
 8. Mifsud Daniela

 

 1. Farrugia Wayne
 2. Micallef Madeline
 3. Portelli Clayton
 4. Pullicino Matteo M.
 5. Said Monica
 6. Saliba Alexia
 7. Saliba Michela
 8. Zammit Claire

Il-postijiet fil-lab huma limitati u n-numru tal-gruppi ma jistax jitbiddel. Jekk għal xi raġuni jkollkom bżonn tbiddlu grupp, sibu lil xi ħadd minn grupp ieħor biex tbiddlu l-post magħhom. Tikkuntattjawnix qabel ma tkunu rranġajtu bejnietkom.

Fuq

Riżorsi

HTML link VLE

HTML link Dipt. tal-Malti (Universitą)

HTML link Step-by-step Guide to Create a User-friendly Digitized Dissertation [SSG]
HTML link Electronic Thesis & Dissertation [ETD]

HTML link Tagħrif dwar it-teżi [DM]

PDF file Works cited: MLA 8 Style

HTML link MLA 8 Tagħrif dettaljat

PDF file Works cited: APA 6 Style

HTML link APA 6 Tagħrif dettaljat

PDF file Ċekkjatura tax-xogħol Uża din għal kull assenjament u għat-teżi qabel ma tissottomettihom.


HTML link RefWorks
HTML link EasyBib
HTML link Korpus tal-Malti (MLRS)
HTML link Il-Ġabra
HTML link Ċekkjatur MLUG

PDF file Guidelines about plagiarism
PDF file How to avoid plagiarism
PDF file Dikjarazzjoni ta' Awtentiċitą

HTML link Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Paġna FaceBook KelmaKelma


Materjal oriġinali © Norman C. Borg, 2009-2018