Għodod Elettroniċi għall-Malti

MAL3010 Għajnuniet Avvanzati għar-Riċerka


Din hija l‑iskeda għal‑lezzjonijiet tal‑kors MAL3010 għall‑istudenti tat-Tielet Sena. Il‑kors jiswa 2 kredti. Inti mitlub tiċċekkja dan is-sit regolarment fil‑każ li jkun hemm xi tibdil fid-dati. Din l‑iskeda tidher ukoll fil‑kalendarju tal‑VLE.

 Lezzjoni 1 Il-Ġimgħa 11 ta' Novembru 2016 - 17:00-19:00 - TR105
 Lezzjoni 2 Il-Ġimgħa 18 ta' Novembru 2016 - 16:00-18:00 - TR105
 Lezzjoni 3 It-Tnejn 21 ta' Novembru 2016 - 18:00-20:00 - TR003

 

Riżorsi

HTML link VLE

HTML link Dipt. tal-Malti (Universitą)

HTML link Step-by-step Guide to Create a User-friendly Digitized Dissertation [SSG]
HTML link Electronic Thesis & Dissertation [ETD]

HTML link Tagħrif dwar it-teżi [DM]

PDF file Works cited: MLA 8 Style

HTML link MLA 8 Tagħrif dettaljat

PDF file Works cited: APA 6 Style

HTML link APA 6 Tagħrif dettaljat

PDF file Ċekkjatura tax-xogħol Uża din għal kull assenjament u għat-teżi qabel ma tissottomettihom.


HTML link RefWorks
HTML link EasyBib
HTML link Korpus tal-Malti (MLRS)
HTML link Il-Ġabra
HTML link Ċekkjatur MLUG

PDF file Guidelines about plagiarism
PDF file How to avoid plagiarism
PDF file Dikjarazzjoni ta' Awtentiċitą

HTML link Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Paġna FaceBook KelmaKelma


Materjal oriġinali © Norman C. Borg, 2009-2016