Għodod Elettroniċi għall-Malti

MAL1010 Għajnuniet Bażiċi għar-Riċerka


Din hija l‑iskeda għal‑lezzjonijiet fil‑laboratorju għall‑kors MAL1010 għall‑istudenti tal‑Ewwel Sena. Il‑kors jiswa 2 kretti. Inti mitlub tiċċekkja dan is-sit regolarment fil‑każ li jkun hemm xi tibdil fid-dati. Din l‑iskeda tidher ukoll fil‑kalendarju tal‑VLE. Jekk irreġistrajt għal dan il‑kors iżda ismek ma jidhirx hawnhekk ikkuntattjani mill‑aktar fis.

Nota: Din l‑iskeda tirreferi BISS għas-sessjonijiet prattiċi fil‑laboratorju, mhux
għal‑lezzjonijiet kollha ta' MAL1010.

Grupp 1 - Ħin: 18:00 - 20:00
Post: Kamra TR003
Sessjoni 1: It-Tnejn 14 Nov 2016
Sessjoni 2: It-Tnejn 5 Diċ 2016

Grupp 2 - Ħin: 18:00 - 20:00
Post: Kamra TR003
Sessjoni 1: It-Tnejn 28 Nov 2016
Sessjoni 2: It-Tnejn 12 Diċ 2016

 1. Abela Raisa
 2. Abela Sarah
 3. Abela Therese
 4. Azzopardi Kirsty
 5. Azzopardi Maria Victoria
 6. Bajada Maribel
 7. Bajada Marienica
 8. Baldacchino Bethany
 9. Bezzina Martina
 10. Blake James
 11. Bondin Samwel
 12. Bonello Wayne
 13. Borg Kimberly
 14. Borg Raisa
 15. Brincat Michela
 16. Bugeja Luana
 17. Buhagiar Rodney
 18. Cachia Marta
 19. Calleja Amy
 20. Calleja Jessica
 21. Camilleri Josef
 22. Camilleri Paula
 23. Camilleri Stepheon
 24. Cassar Manuel
 25. Cassar Quentin
 26. Cassar Yanica
 27. Cassar Dymond Sarah
 28. Ciantar Althea
 29. Ciantar Elysia
 30. Cilia Deborah
 31. Cossai Jenise
 32. Criscione Daniel
 33. Cumbo Eileen
 34. Cutajar Kimberly
 35. Cutajar Shirley
 36. Dalli Emman
 37. Debono Nichole
 38. Decelis Justine
 39. Deguara Abigail
 40. Falzon Nicole
 41. Farrugia Anna Maria
 42. Farrugia Janica
 43. Farrugia Jordi
 44. Farrugia Kris
 45. Farrugia Michael
 46. Gatt Cristina
 47. Sciberras Emarlys

 

 1. Attard Rachel
 2. Bezzina Julia
 3. Bonello Maria Victoria
 4. Fenech Ilaria Anna
 5. Ferry Stephanie
 6. Fiott Rakele
 7. Formosa Alessia
 8. Frendo Martina
 9. Fsadni Zenobia
 10. Galea Sean
 11. Gatt Jean Claude
 12. Gauci Borda Victor
 13. Grech Daphne Ann
 14. Grech Kimberly
 15. Grech Marilyn
 16. Haber Ryan
 17. Hatherly Kimberly
 18. Lucas Samuel
 19. Mamo Daniel
 20. Mangion Arianna
 21. Micallef Nicole
 22. Mizzi Gabriel
 23. Mizzi Ivan
 24. Monreal Kimberly
 25. Pace Sacha-Marie
 26. Parnis Shelly
 27. Psaila Shaun
 28. Rhys Sammut Bjorn
 29. Saliba Maria
 30. Saliba Roberta
 31. Sammut Mikea
 32. Saydon Rachel
 33. Schembri Alessia
 34. Sciberras Marilyn
 35. Sciberras Romario
 36. Simbeye Jonas Lawrence Amos
 37. Stagno Lara
 38. Sultana Jasmine
 39. Sultana Jessica
 40. Tonna Jonathan
 41. Vella Charlene
 42. Vella Daryl
 43. Vella Elaine
 44. Vella Francesca
 45. Vella Kyle
 46. Zarb Kyle
 47. Zerafa Mark
 48. Zerafa Sonia

 

Sfortunatament il-postijiet fil-lab huma limitati u n-numru tal-gruppi ma jistax jitbiddel. Jekk għal xi raġuni jkollkom bżonn tbiddlu grupp, sibu lil xi ħadd mill-grupp l-ieħor biex tbiddlu l-post magħhom. Tikkuntattjawnix qabel ma tkunu rranġajtu bejnietkom.

Fuq

Eżami prova: TR003
18:00 - 20:00

Grupp 1: L-Erbgħa 7 ta' Diċembru 2016
Grupp 2: L-Erbgħa 14 ta' Diċembru 2016
Grupp 3: Il-Ġimgħa 13 ta' Jannar 2017
Aktar tagħrif dwar l-eżami prova

l‑Eżami

17:30 - 18:50

Data: Il-Ħamis 26 ta' Jannar
Aktar tagħrif dwar l-eżami

Eżami riparatorju

 

Riżorsi

HTML link VLE

HTML link Dipt. tal-Malti (Universitą)

HTML link Step-by-step Guide to Create a User-friendly Digitized Dissertation [SSG]
HTML link Electronic Thesis & Dissertation [ETD]

HTML link Tagħrif dwar it-teżi [DM]

PDF file Works cited: MLA 8 Style

HTML link MLA 8 Tagħrif dettaljat

PDF file Works cited: APA 6 Style

HTML link APA 6 Tagħrif dettaljat

PDF file Ċekkjatura tax-xogħol Uża din għal kull assenjament u għat-teżi qabel ma tissottomettihom.


HTML link RefWorks
HTML link EasyBib
HTML link Korpus tal-Malti (MLRS)
HTML link Il-Ġabra
HTML link Ċekkjatur MLUG

PDF file Guidelines about plagiarism
PDF file How to avoid plagiarism
PDF file Dikjarazzjoni ta' Awtentiċitą

HTML link Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Paġna FaceBook KelmaKelma


Materjal oriġinali © Norman C. Borg, 2009-2016