Għodod Elettroniċi għall-Malti

MAL1010 Għajnuniet Bażiċi għar-Riċerka


Din hija l‑iskeda għal‑lezzjonijiet fil‑laboratorju għall‑kors MAL1010 għall‑istudenti tal‑Ewwel Sena. Il‑kors jiswa 2 kretti. Inti mitlub tiċċekkja dan is-sit regolarment fil‑każ li jkun hemm xi tibdil fid-dati. Din l‑iskeda tidher ukoll fil‑kalendarju tal‑VLE. Jekk irreġistrajt għal dan il‑kors iżda ismek ma jidhirx hawnhekk ikkuntattjani mill‑aktar fis.

Nota: Din l‑iskeda tirreferi BISS għas-sessjonijiet prattiċi fil‑laboratorju, mhux
għal‑lezzjonijiet kollha ta' MAL1010.

Grupp 1

Ħin: 17:00 - 19:00
Kamra TR104
1: 12 Ott 2017
2: 19 Ott 2017
3: 26 Ott 2017

Grupp 2

Ħin: 17:00 - 19:00
Kamra TR104
1: 7 Nov 2017
2: 9 Nov 2017
3: 10 Nov 2017

Grupp 3

Ħin: 17:00 - 19:00
1: 16 Nov 2017 TR105
2: 17 Nov 2017 TR105
3: 21 Nov 2017 TR104

 1. ABDILLA Martina
 2. AGIUS Maria
 3. ATTARD Ann Marie
 4. AXISA Massimo
 5. AZZOPARDI Trisa
 6. BALDACCHINO Franklyn
 7. BARBARA Kylie
 8. BEZZINA Raffaello
 9. BONELLO Rebecca
 10. BONELLO Wayne
 11. BORG Yousef
 12. BUTTIGIEG Aaron
 13. CAMILLERI Yasmine
 14. CAMILLERI Elaine
 15. CARBONARO Tammie
 16. CARUANA Danilo
 17. CARUANA Therese
 18. CHAPPELL Matthew
 19. CUTAJAR Diane
 20. ELLUL Deborah
 21. FARRUGIA Thea
 22. LIA Gabriel
 23. VASSALLO Rachelle
 24. VELLA Luke
 25. ZAMMIT Diane

M'hemmx aktar postijiet f'dan il-grupp

 1. BONNICI Rachele
 2. BORG Christabelle
 3. BORG Nicole
 4. CARUANA Nikita
 5. CHIRCOP Nicholas Joseph
 6. CORDINA Elisa Marie
 7. D'AMATO Roberto
 8. DARMANIN Darren
 9. DEGABRIELE Martina
 10. FENECH Shaznay
 11. GALEA Gianluca
 12. GHIGO Shanice
 13. GRIMA Adrian
 14. GRIMA Maria Rosa
 15. GRIXTI Nadia
 16. MAGRO Martina
 17. MAGRO Keanna
 18. MALLIA Jeremy Joseph
 19. MELI Kurt Gabriel
 20. MIFSUD Christian Mario
 21. MULIETT Martina
 22. MUSCAT Cherise
 23. MUSCAT Rebecca
 24. MUSCAT EDWARDS Nigel

 

 1. BORG Daniela
 2. CAMILLERI Brandon
 3. CASSAR Amber
 4. CORESCHI Raisa
 5. MANGION Nicholas
 6. NAPPA Aleinad
 7. PACE Martina
 8. POLIDANO Kristina
 9. PORTELLI Anabelle
 10. SACCO Casey
 11. SALIBA Daniel
 12. SALIBA Marlen
 13. SALIBA Matthew
 14. SAMMUT Dale
 15. SANT Martina
 16. SCIBERRAS Gabriel
 17. SCIBERRAS Yurgen
 18. SPITERI CACHIA Leeon
 19. TABONE Martina
 20. TONNA Yasmine
 21. VASSALLO Jodie Naomi
 22. VELLA Anthony Paul
 23. VELLA Zack
 24. ZARB Kirsty

 

Sfortunatament il-postijiet fil-lab huma limitati u n-numru tal-gruppi ma jistax jitbiddel. Jekk għal xi raġuni jkollkom bżonn tbiddlu grupp, sibu lil xi ħadd mill-grupp l-ieħor biex tbiddlu l-post magħhom. Tikkuntattjawnix qabel ma tkunu rranġajtu bejnietkom.

Fuq

Eżami prova

L-eżami prova se jkun it-tielet sessjoni tal-kors (ara d-data hawn fuq).

l‑Eżami

Data: 31 ta' Jannar, 2018 - Dettalji
Ara n-noti għal aktar tagħrif dwar l-eżami

Eżami riparatorju

 

Riżorsi

HTML link VLE

HTML link Dipt. tal-Malti (Universitą)

HTML link Step-by-step Guide to Create a User-friendly Digitized Dissertation [SSG]
HTML link Electronic Thesis & Dissertation [ETD]

HTML link Tagħrif dwar it-teżi [DM]

PDF file Works cited: MLA 8 Style

HTML link MLA 8 Tagħrif dettaljat

PDF file Works cited: APA 6 Style

HTML link APA 6 Tagħrif dettaljat

PDF file Ċekkjatura tax-xogħol Uża din għal kull assenjament u għat-teżi qabel ma tissottomettihom.


HTML link RefWorks
HTML link EasyBib
HTML link Korpus tal-Malti (MLRS)
HTML link Il-Ġabra
HTML link Ċekkjatur MLUG

PDF file Guidelines about plagiarism
PDF file How to avoid plagiarism
PDF file Dikjarazzjoni ta' Awtentiċitą

HTML link Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Paġna FaceBook KelmaKelma


Materjal oriġinali © Norman C. Borg, 2009-2018